Consultancy uncomplicated...

Consultancy moet iets toevoegen wat je zelf niet weet of geen tijd of resources voor hebt als bedrijf. Als consultant en ervaren business professional kan ik u daarom helpen struktuur aan te brengen in het beantwoorden van de vragen die beantwoord moeten worden met uiteindelijk het doel waarde te creeren door focus and differentiatie.

Geen lange verhalen en omwegen maar "to-the-point" consultancy gebaseerd op 30 jarige internationale ervaring bij een global energy company. In een multitude van landen maar uiteraard ook ons eigen Nederland. We bepalen samen de aanpak op basis van een struktuur die ik gebruik naar aanleiding van de vragen die beantwoord moeten worden, de zogenaamde Probleemstelling. Vervolgens werken we samen aan het creeren van een gedifferentieerde klantenpropositie en bijbehorend implementatieplan.

Met ervaring in zowel B2B en B2C opgedaan in Europa, Zuid Amerika en Azie kan ik u helpen met een onafhankelijke blik een strategische review te doen van uw huidige business model of het helpen formuleren en ontwikkelen van een nieuwe business of deelgebied.   

Focus gebieden zijn:

  • Strategie
  • Business development
  • Sales & marketing
  • Brand licensing
  • B2B Fleet management
  • Business Transformatie

En op het gebied van Energy transition business development voor electrification en portfolio diversificatie